ม่อนปุยหมอก ชมทะเลหมอกยามเช้า

แบกเป้ เที่ยว ม่อนปุยหมอก  ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ลุ่มน้ำเมย

  อุทยานแห่งชาติแม่เมย อยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมย เป็น เส้นแบ่งเขตแดน อุทยานแห่งชาติแม่เมยขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามและอลังการของทะเลหมอก มาช้านาน (…Read More)