หมวดหมู่: อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

นอกจากจะเป็นอุทยานธรรมชาติแล้วภูหินร่องกล้าก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของการสู้รบทางการเมืองในอดีตด้วย ภูหินร่องกล้ามีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี และฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสาย มีลักษณะป่า 3 ชนิด Continue reading “อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า”