ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เรามีคำตอบ

ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เรามีคำตอบ

ภูเขา (mountain) เป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ ภูเขา หรือเทือกเขาหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินเขา แต (…Read More)