หมวดหมู่: ทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

เป็นเขาสูงที่มีที่ราบด้านบน มีจุดน่าสนใจ คือ ผาชะโงกที่ยื่นออกไปเหมือนหัวเรืออันเป็นที่มาของชื่อภูเรือ เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัดมาก ถือว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่หนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย Continue reading “อุทยานแห่งชาติภูเรือ”