Ln4qbj

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวและมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ ดอกไม้ป่างดงามต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาคสีม่วงอ่อนที่จะบานในช่วงเดือนสิงหาคม และยังเป็ (…Read More)

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

เป็นแหล่งพบพันธุ์ไม้หายากและไม้ยืนต้นสำคัญๆ โดยเฉพาะ “ดอกชมพูภูคา” และ “เต่าร้างยักษ์” ปาล์มพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบและเชื่อว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวที่นี่ในเมืองไทยในบร (…Read More)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เจ้าของสถิติภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,599 เมตร) มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวต่อยาวมาจากเทือกเขาหิมาลัย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายสาย โดยเฉพาะที่กิ่วแม่ปาน เส้น (…Read More)