เขาค้อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

เขาค้อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

เป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีอากาศเย็นตลอดปีและค่อนข้างหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งชมทะเลหมอกอีกแห่ง มีธรรมชาติสวยงาม ทั้งน้ำตกหลายแห่ง ถ้ำ หนองน้ำ สวนสน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

อีก เช่น สวนสัตว์เปิดเขาค้อ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เนินมหัศจรรย์ พระตำหนักเขาค้อ และฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)

สถานที่ตั้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์