อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

เป็นเขาสูงที่มีที่ราบด้านบน มีจุดน่าสนใจ คือ ผาชะโงกที่ยื่นออกไปเหมือนหัวเรืออันเป็นที่มาของชื่อภูเรือ เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัดมาก ถือว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่หนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย

มีศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมทิวทัศน์เดโช ผาโหล่นน้อย ผาซำทอง ทะเลภูเขา ภูผาสาด ถ้ำหินแตก น้ำตกห้วยไผ่ซึ่งไหลลงมาจากยอดหน้าผาของภูเรือ สวนหินเต่า และหินรูปร่างแปลกๆ มากมาย บนยอดของภูเรือสามารถมองเห็นพรมแดนธรรมชาติแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย