อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

นอกจากจะเป็นอุทยานธรรมชาติแล้วภูหินร่องกล้าก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของการสู้รบทางการเมืองในอดีตด้วย ภูหินร่องกล้ามีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี และฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสาย มีลักษณะป่า 3 ชนิด

คือ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขาและป่าสนเขา มีกล้วยไม้ป่าน่าสนใจหลายพันธุ์ที่ขึ้นตามลานหินธรรมชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น ลานหินแตก ลานหินปุ่ม น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟ้า และจุดชมวิวธารพายุ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง รอยต่อสามจังหวัด อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์