อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวและมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ ดอกไม้ป่างดงามต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาคสีม่วงอ่อนที่จะบานในช่วงเดือนสิงหาคม และยังเป็นจุดชมต้นเมเปิลแดงที่ลานสนสามใบ

ในช่วงฤดูหนาว มีน้ำตกขนาดกลาง 5 ชั้นชื่อดัง คือ น้ำตกภูสอยดาว ทางขึ้นเขาบางส่วนค่อนข้างลำบาก ภูสอยดาวจะปิดในช่วงหน้าฝน และทางอุทยานฯ จะปิดให้ค้างพักแรมในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน

สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์