อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ขึ้นชื่อเรื่องทุ่งดอกไม้บนลานหิน นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มอายุกว่าสี่พันปีบริเวณหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของเมืองไทยอีกด้วย ประติมากรรมธรรมชาติ

เสาเฉลียงเกิดจากการรวมตัวกันของกรวด หิน ทราย และเปลือกหอยจำนวนมากทำให้เชื่อกันว่าในยุคดึกดำบรรพ์ผาแต้มเคยเป็นเขตทะเลมาก่อน ลานหินแตก ถ้ำมืดที่ภายในถ้ำค้นพบพระพุทธรูปแกะสลักมากมาย น้ำตกอีกหลายแห่ง ถ้ำและภูผาอื่นๆ ในเขตอุทยานฯ และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและนกหลายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ป่าขนาดเล็กต่างๆ อีกด้วย

สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี