ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เรามีคำตอบ

ภูเขา (mountain) เป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ภูเขา หรือเทือกเขาหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินเขา แต่ว่าเนินเขานั้น จะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบ ๆ ประมาณ 150 แต่ไม่เกิน 600 เมตร ภูเขาสามารถแบ่ง เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ภูเขาโก่งตัว เกิดจากการบีบอัดตัวของหินหนืด ในแนวขนาน
ภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัว เกิดจากการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวเกิดเป็นภูเขา ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินหนืดดันตัว แต่ว่ายังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลก ก็เย็นตัวก่อน ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตัวและทับถมกัน

ความสูงของภูเขา

ความสูงของภูเขาโดยทั่วไปจะวัดโดยความสูงที่ระดับเหนือน้ำทะเล เช่น เทือกเขาหิมาลัย โดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ระดับ 5 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 8.8 กิโลเมตร (8,844 เมตร) ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,565 เมตร

เทือกเขาและภูเขาที่สำคัญของไทย
เทือกเขาถนนธงชัย
ทิวเขาอินทนนท์
ดอยอินทนนท์
เทือกเขาแดนลาว
ดอยผ้าห่มปก
ทิวเขาขุนตาน
เทือกเขาผีปันน้ำ
เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก
เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก
ทิวเขาหลวงพระบาง
ภูสอยดาว
ดอยภูคา
ภูเข้
ดอยภูแว
ดอยดงหญ้าหวาย
เทือกเขาสันกำแพง
เทือกเขาพนมดงรัก
เทือกเขาภูพาน
เทือกเขาเพชรบูรณ์
เทือกเขาตะนาวศรี
เทือกเขาสันกาลาคีรี
เทือกเขาภูเก็ต
เทือกเขานครศรีธรรมราช